0Zapasy zapasy - kryterium ekonomiczne ujęcie logistyczne
100
Magazyn dostawcy-> magazyn producenta -> magazyn hurtowni -> magazyn detalisty
Jaka jest droga zapasów od dostawcy do detalisty?
100
-prawidłowe
- nieprawidłowe
Według kryterium ekonomicznego zapasy można podzielić na:
100
kupowane, przetwarzane, sprzedawane
W ujęciu logistycznym zapasy dzieli się na:
200
- ze względu na stopień przetworzenia
- układ gałęziowy
- kryteria ekonomiczne
Jaka jest podstawowa klasyfikacja podziału zapasów?
200
zapasy prawidłowe
Jakie zapasy są niezbędne do utrzymania odpowiedniego przebiegu procesów gospodarczych.
200
surowce, materiały, elementy z zakupu
Co należy do kategorii zapasów kupowanych?
300
- zapasy surowców i materiałów
- zapasy produkcji niezakończonej
- zapasy produktów gotowych
-zapasy towarów
Ze względu na stopień przetworzenia zapasy dzieli się na:
300
bieżące, rezerwowe, sezonowe
Zapasy prawidłowe dzieli się na:
300
elementy w magazynie oraz elementy w trakcie realizacji
Co należy do kategorii zapasów przetwarzanych?
400
surowców
materiałów
półproduktów
części zamiennych
wyrobów gotowych
W jakiej formie występują zapasy?
400
zapasy nadmierne i zbędne
Jakie zapasy zalicza się do zapasów nieprawidłowych?
400
wyroby, towary, części zamienne
Co należy do kategorii zapasów sprzedawanych?
500
Zapasy to określona ilość produktów, surowców, pieniędzy, itp., które zostały zebrane w celu przechowywania do czasu, gdy będą potrzebne.
Co to są zapasy?
500
zapasy zbędne
jakie zapasy nie znajdują zastosowania w dalszej działalności przedsiębiorstwa?
500
- zapas kupowany oraz zapas produkowany
Ze względu na sposób tworzenia można sklasyfikować
Zapasy

Press F11 for full screen mode
Edit | Download / Play Offline | Share