1. generasjons fornyere 1. generasjons fornyere igjen Dramatikker Grab Bag Grab Bag 2
100
Hvem er Richard Wagner?
Han beskrev bra teater oppsetning som en gesamtkunskwerk.
100
Hvem er Adolphe Appia?
Han ville forbedre Wagner sin ide om gesamtkunstwerk med å fokusere på romvirking. Han (bland annet) fjernet den prosceniumbue, var opptatt med det monumentalt.
100
Hvem er Henrik Ibsen?
Han var inn i tre forskjellige retninger i hans forfatterskap. Nasjonal romantikk, realisme og symbolisme.
100
Hvem er Gordon Craig?
Han trodde alle teaterets elementer skulle være like viktig. Derfor kom han med ideen om ûbermarionetter.
100
Hvem er Samuel Beckett?
Han skrev Mens vi venter på Godot.
200
Hvem er Max Reinhardt?
Han er beregnet som regikunstens far.
200
Hvem er Edwin Piscator?
Bertolt Brecht videreutviklet denne fornyeren sine ideer om episk teater. Judith Malina også studerte med han.
300
Hvem er Maurice Maeterlinck?
Han fikk Nobel pris for litteratur i 1911. Han var kjent som symboliste.
200
Hvem er Vsevolod Meyerhold?
Han jobbet med Stanislavski men utviklet sin egen skuespillerteknikker til å takle nye trender innen teater. F.eks. symbolisme.
300
Hvem er Eugenio Barba?
Han jobbet med Grotowski og senere prøvde å etablere et teater i Norge. Han etablerte Odin Teater og jobbet med anthropologiske teater der.
300
Hvem er Emile Zola?
Han er en forfatteren som er faren til Naturalisme.
300
Hvem er Anton Chekhov?
Konstantin Stanislavski jobbet med hans teaterstykker ved MAT, som deretter ble populære.
200
Hvem er Alfred Jarry?
Han skrev et stykke som beregnes som en forløpere til Absurdisme.
500
Hvem er Eugene Ionesco?
Han er betegnet som Absurdist og var opptatt med hvor meningsløs språk kan være. Han skrev blant annet Den skallede sangerinne.
200
Hvem er Jerzy Grotowski?
Han skrev boka Towards a Poor Theater. Han hadde 3 faser i sin karriere.
400
Hvem er Georg II, Hertug Saxe-Meining?
Hans teatergruppe og sin visjon for nøyaktighet i forhold scenografi var med å etablere profesjonelle "Theatrical Supply Houses".
400
Hvem er Tristan Tzara?
Han skrev The Gas Heart. Rollelisten inkludere blant annet Øye og Nese.
400
Hvem er Luigi Pirandello?
Han skrev Seks personer søker en forfatter som er et eksempel av meta-teater teknikker. Han sa livet var så forferdelig at alt man kan gjøre er å le. Han kalt det for l'umorismo.
500
Hvem er Albert Camus?
Han er en filosof og forfatter som fikk Nobel pris. Han skrev The Myth of Sisyphus og det er hvor vi fikk betegnelsen "Absurdisme".
400
Hvem er Harold Pinter
Han skrev blant annet The Birthday Party. Fikk Nobel pris for forfatterskap. Han er betegnet som absurdist med alltid nekte at han var sånn.
500
Hvem er André Antoine?
Han innførte abonnement teater for Theatre Libre.
500
Hvem er Oscar Wilde?
Han sa at kunst kan ikke ha en budskap eller formål: kunst er for kunstens skyld.
500
Hvem er Jean Genet?
Han skrev stykker som demonstrerte hans filosofi at godt og ondt var konstruksjoner. Om en ikke er kriminelt kan en annen ikke være dommer. Jean-Paul Sartre skrev biografien hans.
500
Hvem er Jean Paul Sartre?
Han skrev stykket Bak lukkete dører. Han regnes som faren til ateistiske eksistensialisme.
500
Hvem er Fernando Arrabal?
En nålevende forfatter som skrev Picnic i det grønne - han også hadde det Theater Panique.
Teaterhistorie i perspektiv (TIP2)

Press F11 for full screen mode
Edit | Download / Play Offline | Share