KONSEPTO NG KABIHASNAN 3 Sinaunang Kabihasnan sa Asya KAISIPANG ASYANO KABABAIHAN KONTRIBUSYON
2
Ang panahon ng pag-unlad ng sinaunang tao ay batay sa uri ng pamumuhay, lipunan at teknolohiyang ginagamit. Ano ang kadalasang ginagamit ng mga sinaunang tao sa kanilang mga pang – araw – araw na gawain?
Mga tipak ng bato
2
Ano ang tawag sa templong dambana na itinatag ng mga Sumerian na kinilala nila bilang dambana ngkanilang Diyos o Diyosa?
Ziggurat
2
Sa pagpili ng pinunong hari, sila ay dapat natatanging lalaki na may katapangan, kagalingan at katalinuhan. Ano ang tawag sa katangian na ito?
MEN OF PROWESS
2
Sa rehiyong ito, pinaniniwalaang ang mga kababaihan ay may kakayahang makipag- ugnayan sa mga espiritu.
TIMOG SILANGANG ASYA
2
Ito ay isa sa kahanga-hangang tanawin noong sinaunang panahon na pinagawa ni Nebuchadnezzar para sa kanyang asawang si Amytis.
HANGING GARDENS OF BABYLON
4
Ang sistema ng agrikultura ay pinasimulan ng mga sinaunang tao sa Kabihasnang Sumer na nagbigay- daan sa permanenteng paninirahan sa isang lugar. Sa kasalukuyan, paano nakatutulong ang agrikultura sa ating buhay?
Isa sa pangunahing kabuhayan at pinagkukunan ng pagkain ng mga tao.
4
Ano ang cuneiform, pictogram, at calligraphy?
Sistema ng Pagsulat
4
Naniniwala ang mga Tsino na ang kanilang bansa ang sentro ng daigdig, bunga ng paniniwalang ito, ang kanilang kultura ay natatangi sa lahat. Ano ang tawag sa pananaw na ito ng mga Tsino?
SINOCENTRISM
4
Ito ay tawag sa pagbali ng arko ng paa ng mga Tsina upang hindi lumaki ng normal.
FOOT BINDING
4
Isa sa mga nakilalang imperyo sa Kanlurang Asya noong sinaunang panahon ay ang mga Phoenician.
Sila ang nagpasimula ng konsepto ng kolonya. Alin sa mga sumusunod ang silbi ng mga kolonya sa mga Phoenician?
Istasyon o bagsakan ng mga kalakal
6
batayang salik ng kabihasnan na tumuttukoy sa sistema ng pagkakaroon ng iba’t ibang uri
ng trabaho at ang bawat manggagawa ay nakatutok lamang sa isang partikular na uri ng trabaho
Espesyalisasyon sa gawaing pagggawa
6
Ano ang pinakamahalagang ambag ng kabihasnang Sumerian?
sistema ng pagsulat na cuneiform
6
Ibigay ang 3 banal na sagisag ng emperador ng Japan hanggang ngayon
alahas, espada at salamin
6
Bakit isinasagawa ang footbinding sa sinaunang Tsina?
Naging pamantayan na ng kagandahan sa lipunan ang ganitong kultura.
6
Dalawang bagay na maituturing na pinakamahalagang ambag ng mga Sumerian
Araro at Layag
8
Isang pamumuhay na kinagawian at pinapaunlad ng maraming pangkat ng tao.
Kabihasnan
8
Bakit tinawag ang Mesopotamia bilang “Cradle of Civilization”?
Dahil dito umusbong ang unang sibilisadong lipunan ng tao.
8
Tinawag ng mga Tsino noong sinaunang panahon ang kanilang kaharian na Zhonggou. Ano ang ibig sabihin nito?
Sentro ng daigdig at mga kaganapan.
8
Ano ang pangunahing tungkuling pantahanan ng mga kababaihan noong sinaunang kabihasnan sa Asya?
Magsilang ng anak
8
Ipaliwanag "mata sa mata" ngipin sa ngipin
Kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, yon din ang gagawin sayo
10
Panahon kung kelan natuklasan ang kahalagahan ng apoy.
Panahong Paleolitiko
10
Sa paanong paraan nagkakatulad ang pisikal na katangian ng lugar kung saan umusbong ang mga
sinaunang kabihasnan sa Asya?
Matabang lupa at lambak ilog
10
May mga kasipang Asyano na nabuo noon at nanatili hanggang ngayon. Bakit mahalaga ang mga kaisipangito sa mga sinaunang kabihasnan?
Sandigan ng kanilang relihiyon, paniniwala at pamamahala.
10
Bakit mas pinahahalagahan ang anak na lalaki kesa sa anak na babae sa sinaunang China?
Ang anak na lalaki ang nagdaragdag ng kaban ng pamilya
10
Bakit tinaguriang "Tagapagdala ng Kabihasnan" ang mga Phoenician?
Ibinahagi nila ang iba't ibang uri ng pamumuhay sa mga lugar na napupuntahan nila
SECOND QUARTER

Press F11 for full screen mode
Edit | Download / Play Offline | Share