Windows Server OSI modellen
100
Hyper-V
Vilken roll används för att göra virtuella datorer?
100
Lager 3
Vilket lager sköter logisk adressering?
200
dcpromo
Vad är kortkommandot för att göra en domän?
200
Lager 6
Vilket lager sköter kryptering?
300
Active Directory
Med vilken roll sköter man användare och datorer?
300
Lager 2
Vilket lager sköter fysisk adressering?
400
RADIUS server
Vilken tjänst används för att sköta accesspunkter?
400
Lager 1
Vilket lager sköter binär överföring?
500
Account, Global, Local och Permission
Vad står AGLP för?
500
Open System Interconnection
Vad står OSI för?


Pellzk suger

Press F11 for full screen modeLimited time offer: Membership 25% off


Clone | Edit | Download / Play Offline