ip adresser klassrum
100
was ist 254
wie viele Host hat eine Klasse-C-Netz?
100
vad är att daniel pulla karin
vad gjorde daniel på storön?
200
was ist 16 Millionen
wie viele Host hat eine Klasse-A-Netz?
200
vad är pellsk
vem har fått ett finger i röven?
300
was ist 255.255.0.0
Was bedeutet Klasse b Subnetz?
300
vad är hd olsson
vem runkar ungefär 1-5 gånger per dag?
400
was ist Unterteilen eines IP-Adresse an mehrere
Was ist Subnetting?
400
vad är daniel våldtägt
vem haffar på stationen?
500
Was ist Loopback
das so genannte Einheit, die 127.0.0.1 als interne IP-Adresse hat?
500
vad är 2 x 0
vad har daniel för snoppstorlek?


patrik detta suger

Press F11 for full screen modeLimited time offer: Membership 25% off


Clone | Edit | Download / Play Offline