Orduak Datak
100
Arratsaldeko bostetan puntu-puntuan
Zer ordutan zoaz igeri egitera? (17:00)
100
Mila zortziehun eta hirurogehita seiko urriaren hiruan
Noiz asmatu zuen Graham Bellek telefonoa? 10-03-1876
200
Gaueko hiru eta erdiak
Zer ordu da? (03:30)
200
Mila zazpiehun eta laurogehitabederatziko uztailaren 14an
Noiz hartu zuten frantziarrek Bastila Frantziar Iraultzan? 1789-07-14
300
Arratsaldeko zortziak eta laurdenetan
Zer ordutan geldituko gara? (20:15)
300
Mila bederatziehun eta laurogehitahemeretziko urriaren hamabian
Noiz deskubritu zuen Kolonek Amerika? 12-10.1492
400
Ordu biak hogei gutxi
Zer ordu da? (13:40)
400
Mila bederatziehun eta berrogehitabosteko maiatzaren 8an
Noiz bukatu zen bigarren mundu gerra? (1945-05-08)
500
Lauak eta hogeita bostetan
Zer ordutan gustoko duzu irakurtzea? (16:25)
500
Abenduak 25
Noiz dira gabonak?
Orduak eta datak

Press F11 for full screen modeLimited time offer: Membership 25% off


Edit | Download / Play Offline | Share


Clicky