0Mönster Decimaltal Begrepp Avrundning Blandade räknesätt
100
Vad är 13?
Det blir nästa tal i talföljden 1 4 7 10
100
Vad är 11,5?
Det blir 12,5 -1
100
Vad är summa ?
Så heter svaret i addition
100
Vad är 30?
Det blir 26 avrundat till tiotal
100
Vad är 11?
Det blir 5 + 2 * 3
200
Vad är 32?
Det blir nästa tal i talföljden 2 4 8 16
200
Vad är 26,21 ?
Det blir 26,31 - 0,1
200
Vad är kvot?
Så heter svaret i division
200
Vad är 100?
Det blir 126 avrundat till hundratal
200
Vad är 6 ?
Det blir 3 * 4 - 2 * 3
300
Vad är 16?
Det blir nästa tal i talföljden 1 2 4 7 11
300
Vad är 0,6?
Det blir 1,2 * 0,5
300
Vad är faktorer?
Så heter talen man multiplicerar med varann
300
Vad är 12,4?
Det blir 12,384 avrundat till tiondel
300
Vad är 12?
Det blir 16/4 * 9/3
400
Vad är 120?
Det blir nästa tal i talföljden 1 1 2 6 24
400
Vad är 24?
Det blir 2,4 / 0,1
400
Vad är Mega?
Det är prefixet för 1 000 000
400
Vad är 92,57?
Det blir 92,567 avrundat till hundradel
400
Vad är 5?
Det blir 3 * (4-2) -1
500
Vad är 13 ?
https://images.app.goo.gl/3ZHL84YQB9eCqEbL9
Det blir nästa tal i talföljden 1 1 2 3 5 8
500
Vad är 10,1?
Det blir 4,04/ 0,4
500
Vad är 1 Giga?
Det blir med ett prefix svaret på 1 kilo / 1 mikro
500
Vad är 10,0?
Det blir 9,964 avrundat till tiondel
500
Vad är 11,8?
Det blir: 120 / 10 + (12 -12) * 99 - 0,2
Clas matte-Jeopardy åk7

Press F11 for full screen mode
Edit | Download / Play Offline | Share