0Demografia Migracje Mniejszości Rynek pracy, decyzje wyborcze i poziom życia Urbanizacja
100
38,5 mln
Ile wynosi liczba ludności w Polsce?
100
ze wsi do miast
Jaki kierunek migracji wewnętrznej dominował po zakończeniu II Wojny Światowej?
100
Niemcy
Mniejszość którego kraju ma swoich przedstawicieli w polskim parlamencie?
100
co 4 lata
Co ile lat wybieramy członków rządu w Polsce?
100
60%
Jaką wartość aktualnie przyjmuje wskaźnik urbanizacji w Polsce?
200
123 os/km²
Ile wynosi gęstość zaludnienia w Polsce?
200
akcja "WISŁA"
Jaką nazwę nosiła operacja wojskowa przeprowadzona w 1947 r. przez polskie władze komunistyczne, polegająca na przesiedleniu Ukraińców i innych mniejszości (Bojków, Łemków) z Polski południowo-wschodniej na tzw. ziemie odzyskane?
200
Łemkowie
Jak nazywa się grupa etniczna stanowiąca integralną część narodu rusińskiego, zamieszkująca głównie w zwartej grupie obszar Beskidu Niskiego?
200
do sektora publicznego
Do jakiego sektora ze względu na formę zatrudnienia należą pracownicy administracji rządowej, samorządowej, policji, wojska, szkół i szpitali
200
funkcję uzdrowiskową
Jaką funkcję pełnią miasta takie jak Ciechocinek, Kudowa Zdrój i Rabka?
300
Edward Gierek
Jak nazywał się urodzony w Sosnowcu I sekretarz KC PZPR, który zainicjował gwałtowny rozwój przemysłu i osadnictwa na Górnym Śląsku?
300
repatriacja
Jak nazywa się powrót do ojczyzny osób wcześniej przesiedlonych przymusowo?
300
z Indii (Radżastan)
Skąd wywodzi się mniejszość etniczna, jaką są Romowie?
300
Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności
Co to jest BAEL?
300
getta biedy
Jak nazywamy osiedla charakteryzujące się złym stanem technicznym budynków oraz złymi warunkami życia?
400
2,1 - 2,15
Jaką wartość powinien przyjąć wskaźnik dzietności kobiet dla stabilnego rozwoju demograficznego?
400
województwo opolskie
Które województwo odznacza się największym udziałem emigrantów w ogólnej liczbie ludności?
400
kaszubskim
W jakim etnolekcie napisano tę modlitwę?
"Òjcze nasz, jaczi jes w niebie,
niech sã swiãcy Twòje miono,
niech przińdze Twòje królestwò,
niech mdze Twòja wòlô
jakno w niebie tak téż na zemi".
400
bezrobocie koniunkturalne
Jest to rodzaj bezrobocia pojawiającego się w czasie recesji, które może długotrwale objąć znaczną część społeczeństwa
400
łańcuchówka
Ten typ wsi jest charakterystyczny dla Polski południowej
500
od 1 stycznia 1999 r.
Od kiedy mamy nowy, ponownie trójstopniowy podział administracyjny?
500
Ellis Island, Nowy Jork
Gdzie, na przełomie XIX i XX w., mieściło się główne centrum przyjmowania imigrantów do Stanów Zjednoczonych, przybywających z Europy?
500
ok 21%
Ile procent mieszkańców Konina przed II Wojną Światową stanowili Żydzi?
500
partycypacja społeczna
Jak nazywamy współuczestnictwo mieszkańców danego obszaru w podejmowaniu decyzji społecznych, gospodarczych i politeistycznych?
500
genius loci
Jak nazywamy opiekuńczego ducha miasta?
Ludność i urbanizacja w Polsce

Press F11 for full screen mode
Edit | Download / Play Offline | Share