0Den amerikanska revolutionen
100
Vad är Boston Tea Party
Utlösande händelse där man kasta engelsmännens te överbord.
200
Vad var Thomas Jefferson
Vem var Thomas Jefferson?
300
Vad är hände 4 Juli 1776
Datum och året då den amerikanska självständighetsförklaringen skrevs?
400
Antal delstater
Vad representerar stjärnorna på den amerikanska flaggan?
500
Vad är USA:s inflytande över politiken i Storbrittanien
No Taxation without representation skanderades på gatorna, vad stod det för?
Historia jep

Press F11 for full screen mode
Edit | Download / Play Offline | Share