Vilken religion? Begrepp Hinduism Buddhism Blandat
100
Vad är hinduism?
Det är en religion som inte har en grundare.
100
Vad är karma?
Det sammantagna värdet av våra handlingar. Det avgör hur vi återföds efter döden.
100
Vad är kastsystemet?
Så kallas systemen som delar in det indiska samhället i olika grupper.
100
Vad är en buddha?
Så kallas en upplyst person som förstår hur man ska slippa återfödas inom buddhismen.
100
Vad är sangha?
Det är namnet på den buddhistiska församlingen. Ordet betyder gemenskap.
200
Vad är buddhism?
Det är den religion som är störst i Kina.
200
Vad är en pilgrim?
En person som reser till en plats som är helig inom religionen
200
Vad är daliter?
Det är den grupp i det indiska kastsystemet som står längst ner. De har också kallats för "de kastlösa".
200
Vem är Siddharta Gautama?
Så hette Buddha innan han blev en buddha.
200
Vad är asketisk?
Det innebär att man lever helt utan njutning och på ett sätt som bara precis gör att man överlever
300
Vad är hinduism?
De troende inom religionen kallar tron för "Sanatana dharma"
300
Vad är ateism?
Så kallas det när man inte tror att det finns någon gud
300
Vad är Brahma, Vishnu och Shiva?
Det är namnen på de tre viktigaste gudarna inom hinduismen.
300
Vad är nirvana?
Det är motsvarigheten till hinduismens "moksha".
300
Vem är Homeros?
Det är namnet på den grekiska författaren som skrev Illiaden och Odyssén.
400
Vad är buddhism?
Inom denna religion firar man högtiden Vesak.
400
Vad är Tripitaka?
En helig text inom buddhismen som också kallas för "De tre korgarna"
400
Vad är holi?
Det är den hinduiska högtiden som firas med mycket färg och innebär starten på det nya året?
400
Vad är den åttafaldiga vägen?
Det är samlingsnamnet för de viktigaste levnadsreglerna.
400
Vad är samsara?
Det är ett gemensamt begrepp inom hinduism och buddhism som handlar om att vår själ återföds efter döden
500
Vad är buddhism?
Detta är en religion där meditation är mycket viktigt.
500
Vad är boddhisattva?
En person som nått nirvana men som väljer att stanna kvar i livet för att hjälpa andra människor att komma närmare nirvana.
500
Vad är Varanasi?
Det är en helig stad inom hinduismen som ligger vid floden Ganges i norra Indien.
500
Vad är Dalai lama?
Så kallas ledaren inom den tibetanska buddhismen?
500
Vad är Grönland?
Det är namnet på världens största ö.


Hinduism och Buddhism

Press F11 for full screen modeLimited time offer: Membership 25% off


Clone | Edit | Download / Play Offline