Fylker i Norge Ordklasser Engelsk Religioner Måleenheter
100
Hva er Norges nordligste fylke
Finnmark
100
Hva er et verb
Spise
100
What is the capital of England
London
100
Hvem er Guds sønn
Jesus
100
Hva er målt i cm
En blyant
200
Hvilket fylke bor vi i
Hedmark
200
Hva er et adjektiv
Stygge
200
What is the capital of Northern Ireland
Belfast
200
Hvem er Allahs profet
Mohammed
200
Hva er målt i km
Strekningen mellom Sander og Tjaberg
300
Hva er Norges minste fylke
Oslo
300
Hva er et substantiv
Skolen
300
What is the capital of Scotland
Edinburgh
300
Hvem er Odins sønn
Tor
300
Hva er målt i m
Et tre
400
Hva er Norges sørligste fylke
Vest-Agder
400
Hva er et verb
Hopper
400
What is the capital of Wales
Cardiff
400
Hvem er Evas mann
Adam
400
Hva er målt i mm
lengden på en maur
500
Hva er Norges lengste fylke
Nordland
500
Hva er et adjektiv
Pene
500
What is the capital of Ireland
Dublin
500
Hva er muslimenes hellige by
Mekka
500
Hva er målt i mil
Strekningen mellom Lindesnes og Nordkapp


5. Klasse

Press F11 for full screen modeLimited time offer: Membership 25% off


Clone | Edit | Download / Play Offline