Nätverks säkerhet
100
Vad är DHCP
Ett nätverksprotokoll som ger möjlighet att ge nätverksinformation åt datorer på ett nätsegment.
100
Vad är kryptering
Göra information svårläslig för alla som inte ska kunna läsa den.
200
Vad är brandvägg
Kan skydda datorn från hakare och skadlig programvara
300
Vad är NAT
Tekniken gör det möjligt att ansluta många datorer till en internetanslutning med en eller några gemensamma IP-adresser
400
Vad är RADIUS
Ett nätverksprotokoll som används för autentisering av användare och inkopplade utrustning på nätverk mot en central databas.
500
Vad är RADIUS
Protokollet har stöd för att distribuera information som används för att ge användre/utrustning rättigheter


Dator

Press F11 for full screen modeLimited time offer: Membership 25% off


Clone | Edit | Download / Play Offline