Jesus GT NT Lignelser Bibelens historie
100
Hvem var Maria?
Kvinden der fødte Jesus
100
Hvem var Adam og Eva?
De første mennesker på jorden
100
Hvem var Matthæus, Markus, Lukas og Johannes?
Navnet på de fire evangelister
100
Hvad er den fortabte søn?
Fortællingen, hvor den ene bror rejser ud og bruger hele sin arv
100
Hvem er Lucifer?
Væsen som er udstødt som en af Guds engle
200
Hvad er guld, røgelse og myrra?
Tingene de tre vise mænd gav Jesus i barselsgave
200
Hvem var Kong Herodes?
Den onde konge der herskede over Judæa
200
Hvem er Simon Peter?
Disciplen der forråder Jesus 3 gange.
200
Hvad er den barmhjertige samaritaner?
Fortællingen, hvor en mand blive slået ned og hjulpet af en fjende, som man ikke ville forvente ville hjælpe.
200
Hvem er kong Saul?
Israels konge før Kong david.
300
Hvad er 3 gange?
Antal gange djævlen frister Jesus i ørkenen
300
Hvem er Kain?
Adam og Evas søn som dræbte sin bror
300
Hvem er Maria og Martha?
Søstre til Lazarus?
300
Hvad er arbejderne i vingården?
Fortællingen, hvor nogle arbejder, men ikke får lige meget i timeløn
300
Hvad er 66
Antal bøger i bibelen
400
Hvem er Johannes døberen?
Jesus´ fætter som kun er et halvt år ældre end Jesus
400
Hvem er Lot?
Faderen i historien om Sodoma og Gomorra
400
Hvad er 11?
Antal brødre Josef havde?
400
Hvad er lignelsen om de betroede talenter?
Fortællingen, hvor en rig mand, giver penge til hans tjenere inden han rejser væk
400
Hvad er 7?
Tallet som regnes som helligt da det er Guds
500
Hvad er Jordanfloden?
Floden Jesus blev døbt i
500
Hvem er Jonas?
Personen der blev slugt af en hval?
500
Hvad er Genesaret Sø?
Søen hvor Jesus startede sine prædiker
500
Hvad er lignelsen om sædemanden?
Fortællingen, hvor en landmand sår kort ud over det hele, ikke kun på den gode jord
500
Hvem er Debora?
Israels kvindelige dommer.
Bibelen quiz

Press F11 for full screen mode
Edit | Download / Play Offline | Share